Trgovačka misija u Švedskoj

Predstavnik asocijacije Serbia Does Apples, učestvovao je u  u trgovačkoj misiji u Švedskoj koja je organizivana u Helsingborgu 26.-28.04.2022. Tokom trgovačke misije, održano je mnogo sastanaka sa vodećim maloprodajnim lancima i distributerima. Prema izjavi gospodina Gojka Zagorca, predsednika asocijacije, tržište Švedske je vrlo interesantno za izvoz jabuka iz Srbije. Nakon povratka sa trgovačke misije, gospodin Zagorac je preneo utiske i sve informacije kompanijama članicama asocijacije Serbia Does Apples u cilju pravljenja združene ponude za potencijalne Švedske kupce jabuka.