Trejd misija u Rumuniji

U periodu od 28.8. do 30.8.2019. kompanije članice asocijacije Serbia Does Apples će imati priliku da se u Bukureštu sastanu sa najvećim rumunskim maloprodajnim lancima i uvoznicima voća. U okviru trejd misije će se pored predstavljanja asocijacije i njenih članova, održati i B2B sastanci sa potencijalnim rumunskim kupcima. Deo posete Rumuniji podrazumeva i obilazak logističko – distributivnim centrima maloprodajnih lanaca Mega Image, Profi i Romfruit, kao i distributivnog centra jednog od najvećih uvoznika Deco Frucht, gde će srpska delegacija imati priliku da na licu mesta vidi način prijema jabuka i ostalog voća, kao i traženi kvalitet i pakovanja.

Asocijacija Serbia Does Apples organizuje ovu trejd misiju, u skladu sa rezultatima makreting analize rumunskog tržišta voća koja je urađena zahvaljujući podršci USAID-ovog Projekta za konkurentnu privredu sa ciljem uspostvaljanja saradnje sa novim, potencijalnim tržištima.

Želimo im puno uspeha.