Treća godišnjica asocijacije Serbia Does Apples

Povodom treće godišnjice od osnivanja asocijacije proizvođača jabuke Serbia does Apples, 17.12.2021. godine održana je redovna godišnja skupština članova. Tom prilikom, predsednik udruženja Gojko Zagorac sumirao je dosadašnji rad asocijacije na promociji srpskih proizvođača jabuka na novim izvoznim tržištima.
Na skupštini je predstavljena i najnovija članica asocijacije, kompanija FRUEKO DOO NOVI SAD, sa kojom Asocijacija ima 11 članica, čija zajednička proizvodnja čini preko 20 % ukupne srpske proizvodnje jabuka.
I u budućem periodu nastaviće se sa promocijom naših proizvođača i sa naporima na otvaranju još nekih novih izvoznih tržišta.