BIOGROUP

Biogroup d.o.o. je jedan od savremenih proizvođača i isporučilaca kvalitetnih jabuka i organskih
višanja u Srbiji. Naš cilj je da proizvodimo i ponudimo jabuke i višnje koje su u skladu sa standardima i zahtevima najsofisticiranijih tržišta.
Proizvodnja jabuka visokog kvaliteta počinje u našem voćnjaku koji se nalazi u podnožju Fruške Gore i prostire na površini od 20 hektara. Dok sertifikovana organska višnja se prostire na preko
20 hektara zasada. Naša hladnjača kapaciteta je 1600 tona.
Zahvaljujći ULO hladnjačama omogućeno je čuvanje plodova jabuka tokom cele godine, sve do
naredne berbe.

Sem našeg sortimenta, zahvaljujući saradnji sa preko 600 kooperanata za jabuku koji pokrivaju
više od 2500 hektara zemljišta, u toku godine možemo da ponudimo i druge sorte jabuka kao sto
su: Ajdared, Crveni Delišes, Fuji, Mucu, Breburn jabuka.
Sem jabuke u mogućnosti smo da ponudimo i voće kao što je: breskva, kruška, borovnica, nektarina, trešnja, jagoda i šljiva.

Adresa:
Jazak selo 1,
22409 Jazak,
Serbia

Telefon:
+381 22 810050