PIK Južni Banat

Kompanija PIK Južni Banat proizvodi 7 različitih sorti jabuka, ali njihov voćnjak ne čine samo sočne jabuke. Jabuke se proizvode na površini od 250 ha, breskve i nektarine se proizvode na preko 50 ha, proizvodnja grožđa se prostire na preko 35 ha na zlatnom brdu, gde se takođe proizvode i trešnje. Korišćenjem najboljih tehnologija gajenja i pažljivom selekcijom, kompanija šalje u svet najukusnije voće. Zahvaljujući sopstvenom rasadniku, njihov voćnjak je podignut od sopstvenog sadnog materijala i sa pravom tehnologijom, postižu se ekstremno visoki prinosi: više od 20 000 tona voća godišnje.

Proizvodnja voća je praćena sa adekvatnom ULO/DCA hladnjačom i standardima kvaliteta: Global G.A.P., HACCP, ISO 9001:2015., IFS i BRC.

Od berbe 2018. godine, kompanija je nudila tržištu 18.500 t jabuka.

Adresa:
Ekstravilan bb,
26340 Bela Crkva,
Srbija

Telefon:
+381 13 852 230
Fax:
+381 13 852 919