Pan Harvest

DOO Pan Harvest Gakovo je kompanija koja se bavi ratastvom, uzgojem
jabuka i proizvodnjom semenske robe. Sedište kompanije DOO Pan Harvest je u
Gakovu, dok se plantaže voćnjaka koje se podižu sukcesivno od 2016.godine
nalaze u neposrednoj blizini sela Stanišić.
Kako duboko verujemo da uspeh jedne kompanije počiva najpre na
njenim zaposlenima, DOO Pan Harvest Gakovo posebno vodi računa o internoj
zajednici svih svojih zaposlenih kao i poslovnih saradnika koji uspešno vode i
organizuju prozvodnju na ukupno 1600 hektara obradive zemlje.
Pan Harvest organizuje primarnu poljoprivrednu proizvodnju, koristeći
najkvalitetniji repromaterijal, mineralna đubriva, semena i sredstva za zaštitu
bilja, uz podršku stručnjaka čiji saveti za cilj imaju postizanje visokih i stabilnih
prinosa.
Voćarstvo, kao jedan od segmenata naše poljoprivredne proizvodnje podiže se u
koraku sa najnovijim tehnologijama koje su nama dostupne. Kompletna
površina pokrivena je protivgradnim sistemom, antifrost sistemom i sistemom za
irigaciju. Voćnjak jabuke je trenutne površine cca 40 ha sa tendencijom širenja u
narednih 4-5 godina na konačnih 85 ha. Od sortimenta proizvodimo: Galu
(Devil i Schniko), Golden Delicious (Reinders), Granny Smith (Challenger),
Red Delicious (Mestar) i Fuji (Fubrax).
Praćenje investicija širenja novih površina ispratila bi i nova hladnjača koja je u
planu da bude završena za najduže do 5 godina.
Do tada sa kompanijom Vija Product iz Čelareva zasnivamo strateško
partnersvo i našu jabuku skladištimo u hladnjači koja je u njihovom vlasništvu
sa savremenim Ulo sistemom, kapaciteta 5000t. Hladnjača je sertifikovana
standardima kvaliteta HACCP i ISO 9001 i poseduje liniju sa klasiranje jabuke

Adresa:

Vuka S. Karadžića 16
25282 Gakovo,
Srbija

Telefon:
+381 (0)69 820 08 66