Al Dahra Rudnap DOO

Al Dahra Rudnap je jedna od većih proizvođača svežih jabuka u Srbiji sa godišnjom proizvodnjom od preko 8 000 tona na površini od 116 hektara. Kompanija je takođe uključena u otkup i prodaju jabuka. Sortiment jabuka koje proizvodi Al Dahra Rudnap se sastoji od sorti: Gala, Zlatni delišes, Crveni delišes, Greni smit, Fudži, Ajdared, Crveni Jonaprinc itd. Kompanija u svom sastavu ima i savremenu ULO hladnjaču sa DCA tehnologijom. Pored jabuka AlDahra Rudnap ima i dvogodišnji zasad borovnice na 2,5 ha sa sortama Spartan i Aurora. I za jabuke i za borovnice, kompanija nudi različita rešenja za pakovanje u zavisnosti od potreba kupaca.

Adresa:
Rivica 1, Rivica,
22406 Irig,
Srbija

Telefon:
+381 22 458 192