Saopštenje za medije

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da će Asocijacija proizvođača jabuka
Serbia Does Apples nastupiti u sredu 16.02.2022. na Dubai Expo – u okviru nedelje
posvećenoj poljoprivredi i prehrani, sa prevadanjem: Sektor voća i povrća Srbije –
neiskorišćeni potencijal srpskog agrobiznisa.

Osim predstavljanja proizvodnje, modernih tehnologija i rasta izvoza na nova
tržišta za jabuke, u okviru prezentacije, publika na Dubai Expo će moći da se
upozna sa napretkom čitavog sektora voća i povrća, kao jednog od glavnih nosioca
razvoja srpske poljoprivrede.

Ova aktivnost se realizuje pod okriljem FAO-EBRD projekta na Zapadnom Balkanu
usmerenog ka povećanju izvoza. Pored povećanja izvoza, cilj projekta je i
diverzifikacija poljoprivrednog izvoza ka tzv. netradicionalnim tržištima.
Predavanje će u ime asocijacije Serbia Does Apples održati Julka Toskić, konsultant
na ovom projektu.