Prva profesionalna asocijacija u Srbiji

Nakon konstitutivne skuštine koja je održana u novembru 2018 godine, formirana je prva profesionalna asocijacija od strane 9 kompanija velikih proizvođača jabuka: Agroprom com, Agrounija, Aldahra Rudnap, Atos Fructum, Ćirić Agro MĐŽ, Green energy Group, PIK Južni Banat, Pollino Agrar i Verda Vivo.

Proizvodnja jabuka koju imaju osnivači asocijacije Serbia Does Apples je savremena sa 4 000 stabala jabuka po hektaru, sa sistemima za navodnjavanje i prihranu, kao i sistemima za zaštitu od grada i mraza. Savremenu proizvodnju prate i savremene ULO i DCA hladnjače kao i potrebni standardi kvaliteta.

Misija asociajacije je da promoviše srpsku indistriju jabuka na međunarodnim tržištima, da ukrupni ponudu srpskih jabuka i omogući zajednički ulazak srpskih kompanija na nova izvozna tržišta.  Asociajacja će uložiti dosta truda da integriše individualne proizvođače jabuka u lanac snabdevanja i podigne njihov nivo proizvodnje kroz edukacije.