Članstvo u WAPA organizaciji

Za vreme trajanja sajma Fruit Logistica, asocijacija Serbia Does Apples je formalno postala član svetske asocijacije za jabuke i kruške – World Apple & Pear Association (WAPA). Na godišnjem sastanku WAPA organizacije, gospodin Philippe Binard – generalni sekretar WAPA asociacije i ostali predstavnici ove organizacije, poželeli su dobrodošlicu Julki Toskić, generalnoj direktorki asocijacije Serbia Does Apples i  Gojku Zagorcu, predsedniku Serbia Does Apples asociajacije.

WAPA je cenjena, svetska organizacija, koja okuplja vodeće zemlje koje proizvode jabuke i kruške. Ona omogućava prostor za diskusiju svojim članovima kako bi se što jasnije čuo glas ovog sektora.